Vážení zákazníci, objednávky uskutočnené do 16. 12. doručíme ešte do Vianoc. Od 17. 12. nám dopravcovia túto možnosť negarantujú. Ďakujeme za pochopenie.

KARA klub

Kara svojim stálym zákazníkom ponúka výhody členstva v zákazníckom klube KARAKLUB pre Slovensko od decembra.

Do klubu sa môže prihlásiť každý, kto splní nižšie uvedené podmienky.
Členovia klubu môžu čerpať zľavu 5% na nákupy vo všetkých značkových predajniach KARA, GALEX a KARA Accessories v celej Slovenskej a Českej republike (nie je možné uplatniť na e-shope)
Členovia môžu ďalej využiť zľavu 50% na všetky servisné práce na výrobky zakúpené v sieti KARA.
Zľavy nie je možné uplatniť na predajni Znojmo - Freeport Leisure.

Podmienky vstupu a pravidlá

- Zákazník urobí jednorazový nákup tovaru a/alebo služieb v celkovej hodnote 270€ a vyššej.
- Vyplní registračný formulár, ktorý je k dispozícii vo všetkých značkových predajniach KARA, GALEX alebo KARA Accessories.
- Riadne vyplnený formulár odovzdá na predajni alebo zašle na adresu KARA Trutnov, a.s., K Továrně 84, Bohuslavice, 541 01 Trutnov.
- Po zaregistrovaní zákazník obdrží svoju členskú kartu KARAKLUB s registračným číslom.
- Karta bude aktivovaná maximálne do 20 dní od registrácie.
- Po obdržaní musí byť členská karta riadne podpísaná jej držiteľom. Bez podpisu je karta neplatná.
- Zľava môže byť poskytnutá len pri predložení platnej karty KARAKLUB jej držiteľom.
- Zľava je odpočítaná od ceny, ktorá je aktuálna v dobe nákupu.
- Zľavu nie je možné uplatniť dodatočne.
- Zľavy nie je možné sčítať.
- Aby ste mohli výhody klubu stále využívať, musíte raz za dva roky nakúpiť v niektorej zo značkových predajní KARA, GALEX alebo KARA Accessories v hodnote 270€ a vyššej.
- KARA Trutnov, a.s. si ako jediný zriaďovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné pravidlá fungovania zákazníckeho klubu KARAKLUB bez predchádzajúceho oznámenia.
- Stratu alebo poškodenie karty je jej držiteľ povinný nahlásiť na akejkoľvek predajni KARA v Slovenskej republike.
- Prípadné otázky je možné zaslať na e-mailovú adresu klub@karatrutnov.cz.
- O zmenách v pravidlách fungovania zákazníckeho klubu budú členovia informovaní na www.kara.cz.