KARA klub

Vážení zákazníci, objednávky uskutočnené v priebehu akcie Black Friday a Týždeň zliav budú z dôvodu väčšieho vyťaženia skladov expedované najneskôr do 12. decembra. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a ďakujeme za pochopenie. Kara.

Kara svojim stálym zákazníkom ponúka výhody členstva v zákazníckom klube KARAKLUB pre Slovensko od decembra.

Do klubu sa môže prihlásiť každý, kto splní nižšie uvedené podmienky.
Členovia klubu môžu čerpať zľavu 5% na nákupy vo všetkých značkových predajniach KARA, GALEX a KARA Accessories v celej Slovenskej a Českej republike (nie je možné uplatniť na e-shope)
Členovia môžu ďalej využiť zľavu 50% na všetky servisné práce na výrobky zakúpené v sieti KARA.
Zľavy nie je možné uplatniť na predajni Znojmo - Freeport Leisure.

Podmienky vstupu a pravidlá

- Zákazník urobí jednorazový nákup tovaru a/alebo služieb v celkovej hodnote 270€ a vyššej.
- Vyplní registračný formulár, ktorý je k dispozícii vo všetkých značkových predajniach KARA, GALEX alebo KARA Accessories.
- Riadne vyplnený formulár odovzdá na predajni alebo zašle na adresu KARA Trutnov, a.s., K Továrně 84, Bohuslavice, 541 01 Trutnov.
- Po zaregistrovaní zákazník obdrží svoju členskú kartu KARAKLUB s registračným číslom.
- Karta bude aktivovaná maximálne do 20 dní od registrácie.
- Po obdržaní musí byť členská karta riadne podpísaná jej držiteľom. Bez podpisu je karta neplatná.
- Zľava môže byť poskytnutá len pri predložení platnej karty KARAKLUB jej držiteľom.
- Zľava je odpočítaná od ceny, ktorá je aktuálna v dobe nákupu.
- Zľavu nie je možné uplatniť dodatočne.
- Zľavy nie je možné sčítať.
- Aby ste mohli výhody klubu stále využívať, musíte raz za dva roky nakúpiť v niektorej zo značkových predajní KARA, GALEX alebo KARA Accessories v hodnote 270€ a vyššej.
- KARA Trutnov, a.s. si ako jediný zriaďovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné pravidlá fungovania zákazníckeho klubu KARAKLUB bez predchádzajúceho oznámenia.
- Stratu alebo poškodenie karty je jej držiteľ povinný nahlásiť na akejkoľvek predajni KARA v Slovenskej republike.
- Prípadné otázky je možné zaslať na e-mailovú adresu klub@karatrutnov.cz.
- O zmenách v pravidlách fungovania zákazníckeho klubu budú členovia informovaní na www.kara.cz.